Financial controller m/v

Scherpe sturing op strategie en doelen

Wat neem je mee?

  • Bedrijfseconomische/bedrijfskundige opleiding op WO-niveau
  • RA opleiding (theoretisch deel) of nagenoeg afgerond
  • Minimaal 4 jaar relevante werkervaring in de accountancy (controlepraktijk)

Goed om te weten

  • CAO Woondiensten (schaal J, € 4.130 tot € 5.897)
  • 32/36-urige werkweek, uren in overleg
  • Ruim 6 weken verlof (op basis van 36 uur)
  • Persoonlijk ontwikkelbudget van € 900 per jaar & strippenkaart voor coaching
  • Reiskostenvergoeding van € 0,23 per km en internetvergoeding van € 40, laptop en mobiele telefoon

Hoe ziet jouw dag eruit?

30 %Audits
15 %Procesbeschrijvingen
40 %Beoordelen cijfers (jaarrekening, rapportages, mjp etc.)
15 %Projecten, bijv. robotisering

Wat ga je doen

Binnen Finance & Control is financial control in omvang misschien klein maar de opgave is groot. Als Domijn hebben we nu de OOB status (organisatie van openbaar belang) en dat betekent dat we telkens aantoonbaar moeten laten zien dat we voldoen aan de eisen van de Governance, Risk & Compliance (GRC) werkwijzen nu en in de toekomst. Nu Henry eind dit jaar de AOW leeftijd bereikt gaan we alvast op zoek naar zijn opvolger; een nèt zo

enthousiaste financial controller
die ons helpt scherp te sturen op strategie en doelen (32-36 uur)

Ons team
Samen met je collega’s Erwin en Luc bewaak je naast de GRC het duurzaam businessmodel zodat ook in de toekomst onze maatschappelijke opgaven financieel haalbaar blijven. Financial Control gaat voor het vergroten van de kwaliteit van de cijfers door bijvoorbeeld risicomanagement te integreren in de P&C cyclus. Maar ze gaat ook voor het stimuleren van een cultuur van ethisch bewustzijn. En hoewel we als corporatie (nog) niet verplicht zijn om te rapporteren over onze verschillende duurzaamheidscriteria (CSRD; Environment, Social, Governance) gaan we dit over 2023 al wel doen omdat we het zo belangrijk vinden. Kortom mooi divers werk dat ertoe doet!

Wat ga je doen?
Volgens de P&C-cyclus toets je de begroting/MJB, dPi, jaarrekening, dVi en de 4-maands rapportages op juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid en geef je aan wat beter kan. Risicomanagement, financieringsvraagstukken en investeringsbeoordelingen; voor jou is het niet gauw te complex. Je beoordeelt en analyseert de in- en externe ontwikkelingen in relatie tot het huidige financiële beleid en brengt de consequenties bij de te maken keuzes in kaart. Vanuit het interne controleplan rapporteer je over jouw bevindingen en monitor je de voortgang. Dit geldt ook voor de aanbevelingen uit de managementletter en het jaarplan van onze concerncontroller. Met aandacht voor de “hard” èn “soft” controls. Je vindt het een uitdaging om anderen te helpen in hun financiële informatiebehoefte en denkt graag aan de voorkant mee. Samen met collega’s houd je toezicht op de administratieve organisatie en de werking van de interne controle en bestuurlijke informatiesystemen. Daarin maak je gebruik van goede (scenario-)analyses om objectieve beslissingen te kunnen maken en onderzoek je hoe Process Mining daarbij kan helpen. Hierin zoek je de samenwerking met andere afdelingen zoals Vastgoed(sturing) en I&A. Je snapt ook de spagaat waarin we ons soms begeven. Tot slot neem je interne audits voor je rekening op het gebied van compliance, zoals woningverkopen, woningtoewijzingen, aanbestedingen en maatschappelijk vastgoed. Je rapporteert aan de manager Finance & Control.

Agenda

Hoe jouw werkweek eruit kan zien.

Zie meer
07.00
07.10
07.20
07.30
07.40
07.50
08.00
08.10
08.20
08.30
08.40
08.50
09.00
09.10
09.20
09.30
09.40
09.50
10.00
10.10
10.20
10.30
10.40
10.50
11.00
11.10
11.20
11.30
11.40
11.50
12.00
12.10
12.20
12.30
12.40
12.50
13.00
13.10
13.20
13.30
13.40
13.50
14.00
14.10
14.20
14.30
14.40
14.50
15.00
15.10
15.20
15.30
15.40
15.50
16.00
16.10
16.20
16.30
16.40
16.50
17.00
17.10
17.20
17.30
17.40
17.50
18.00
18.10
18.20
18.30
18.40
18.50
Maandag
Overleg Business Control en Financial Control
Mail
Lunch en wandelen
Toetsing viermaandscijfers
Dinsdag
Actualiseren procesbeschrijving onderhoud
Lunch
Uitwerktijd
Woensdag
Midweekstart F&C
Voorbereiden voortgang meerjarenbegroting
Broodbode
Vierwekelijks voortgangsoverleg Manager & Concerncontroller
Kennismakingsgesprekken
Donderdag
Audit Woningtoewijzing
Lunch
Opstellen memo Robotisering
Overleg inzake duurzaamheidsrapportage
Jubileumborrel in de Twentse Foodhal
Vrijdag
Rechtenbeheer
Administratie en mail
Vrije middag
Zie meer

Ben jij scherp op de inhoud, maar heb je oog voor de praktijk en oor voor de mening van collega’s? Dan zoeken we jou.

Solliciteren

Gewoon doen.

Fellow Recruitment

Werving- en selectiebureau

3