Manager Financiën en Automatisering

die verbindt en mensen laat groeien!

Wat neem je mee?

  • Je hebt een financieel-economische achtergrond (WO)
  • Leidinggevende ervaring in een vergelijkbare functie
  • Expertise op het vakgebied van Finance & Control (Governance, Riskmanagement en Compliance (GRC), investeringsbeslissingen, treasury en fiscaliteiten)
  • Ervaring met vraagstukken op het gebied van I&A

Goed om te weten

  • CAO Woondiensten (schaal N, € 5.927 tot € 9.264)
  • 36-urige werkweek, uren in overleg
  • Ruim 6 weken verlof (op basis van 36 uur)
  • Persoonlijk ontwikkelbudget van € 900 per jaar & strippenkaart voor coaching
  • Reiskostenvergoeding van € 0,23 per km en internetvergoeding van € 40 per maand. Laptop en mobiele telefoon.

Hoe ziet jouw dag eruit?

60 %Inhoudelijke overleggen over diverse onderwerpen
20 %Bureauwerkzaamheden en voorbereiding
20 %Individuele werkoverleggen en teamvergaderingen

Jouw rol

Frank Roerdinkholder, nu nog manager Financiën en Automatisering: “Ik ga me meer richten op mijn functie als plaatsvervangend directeur en bestuurssecretaris. Dus zoeken we voor de afdelingen Finance & Control en Informatisering & Automatisering een nieuwe manager. F&C staat aan de lat voor een duurzame bedrijfsvoering. Want onze maatschappelijke opgaven moeten ook in de toekomst financieel haalbaar blijven. En I&A speelt een cruciale rol bij onze digitale en technologische transitie.”

Manager Financiën en Automatisering (36 uur)
die F&C en I&A verbindt en mensen laat groeien

Jouw teams, Finance & Control en Informatisering & Automatisering, zijn echte partners in business. Pro-actief, adviserend, faciliterend, ondersteunend en kaderstellend. Met data-analyses, scenario’s en prognoses legt team F&C de verbinding tussen de organisatiekoers en de financiële bedrijfsvoering. Team I&A bewaakt de I&A strategie en zorgt dat deze actueel blijft en aansluit op de strategie van Domijn. De huurder staat daarbij altijd voorop.

Jij vertegenwoordigt beide teams in het MT. Samen met je andere MT collega’s en de directeur-bestuurder bouw jij verder aan onze in- en externe ambities. Dat doe je niet alleen, maar samen met enthousiaste en bevlogen F&C en I&A collega’s. De coördinatoren, Harriëtte, Maarten en Marloes nemen je grotendeels de dagelijkse coördinatie uit handen. Zodat jij je kunt focussen op ieders persoonlijke ontwikkeling, op de integraliteitsbevordering èn op de toekomst. Wilma van Ingen (directeur-bestuurder) wordt je leidinggevende. 

Jouw rol binnen team F&C
• Je volgt de ontwikkelingen in de sector op de voet en ziet kansen om het financiële en maatschappelijke rendement te verbeteren. Je levert een strategische bijdrage aan de koers van Domijn en vertaalt deze in kaders (financieel beleid) en acties.
• Je geeft op inspirerende en integrale wijze leiding aan het team F&C bestaande uit business control, financial control en operations.
• Je bewaakt de integraliteit binnen het team, zorgt voor operational excellence en biedt meerwaarde door het maken van (risico)analyses, up-to-date inzichten, financiële scenario’s, het geven van proactieve adviezen en het afleggen van een uitstekende verantwoording conform richtlijnen en wet- en regelgeving.
• Samen met de directeur-bestuurder neem je deel aan de (verantwoordings)overleggen met het WSW en de Aw.
• Je stuurt op vooraf overeengekomen resultaten (eigenaarschap) nadat je deze hebt getoetst, zodat ze aansluiten bij de wensen en behoeften van de organisatie.
• Je levert een effectieve bijdrage aan de primaire processen binnen Domijn. Zo zorg je voor moderne rapportage-tooling zodat je meer tijd hebt om vooruit te kijken.

Jouw rol binnen team I&A
• Je bent op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van I&A. Waar deze van toegevoegde waarde zijn voor Domijn signaleer je dit en betrek je de juiste mensen.
• Je bent verantwoordelijk voor de I&A strategie met als belangrijke pijlers: vindbaarheid van informatie, betrouwbaarheid, informatieveiligheid/-ethiek, datamanagement. Met als doel onze primaire processen slimmer, innovatiever, effectiever en gemakkelijker in te richten.
• Je geeft leiding aan het team I&A bestaande uit consultancy, eerstelijns ondersteuning (inclusief helpdesk), servicemanagement, applicatiebeheer, projectleiding en netwerk- en systeembeheer. Je draagt bij aan de verdere doorontwikkeling van I&A, zowel op de inhoud als aan het bouwen van een goed op elkaar ingespeeld team.
• Je bent betrokken bij interne I&A projecten en sluit aan bij stuurgroepen die in dit kader worden geformeerd. Je bent geen projectleider. Wel kun je als MT lid opdrachtgever zijn van I&A projecten.
• Je draagt zorg voor een adequaat extern netwerk en samen met onze ICT leveranciers zorg je voor een helder ICT beleid.
• Je weet medewerkers te enthousiasmeren en te stimuleren zelf actief bezig te zijn met digitalisering binnen hun eigen werkterrein. Je bent een goede ambassadeur en aanjager van onze ambities!

Agenda

Hoe jouw werkweek eruit kan zien.

Zie meer
07.00
07.10
07.20
07.30
07.40
07.50
08.00
08.10
08.20
08.30
08.40
08.50
09.00
09.10
09.20
09.30
09.40
09.50
10.00
10.10
10.20
10.30
10.40
10.50
11.00
11.10
11.20
11.30
11.40
11.50
12.00
12.10
12.20
12.30
12.40
12.50
13.00
13.10
13.20
13.30
13.40
13.50
14.00
14.10
14.20
14.30
14.40
14.50
15.00
15.10
15.20
15.30
15.40
15.50
16.00
16.10
16.20
16.30
16.40
16.50
17.00
17.10
17.20
17.30
17.40
17.50
18.00
18.10
18.20
18.30
18.40
18.50
Maandag
Bureauwerkzaamheden
Stuurgroep digitale veiligheid
Lunch en wandelen
Individueel overleg collega
Betalingen tekenen
Leveranciersmanagement I&A
I&A Projectenkalender
Dinsdag
Individueel werkoverleg
MT vergadering
Lunch en wandelen
Leveranciersmanagement I&A
Evaluatie begroting Vastgoedsturing
Mail
Woensdag
Midweekstart F&C
Voortgangsoverleg Financial Control
Werkoverleg met Wilma
Lunch
Dossier huisvesting
Bespreken servicekosten
Helpdeskoverleg
Donderdag
Afstemming accountants
Jaarlijks ontwikkelgesprek
Lunch
Stuurgroep digitale veiligheid
Jubileumborrel in de Twentse Foodhal
Vrijdag
Teamoverleg I&A
Bureauwerkzaamheden, mail, facturen en declaraties
Vrije middag
Zie meer

Wie wil bij Domijn het MT komen versterken en leiding geven aan onze afdelingen F&C en I&A? Wij zijn een ondernemende en innovatieve corporatie met als motto ‘voel je thuis’. Je bent van harte welkom! 

 

Wilma van Ingen
Directeur-bestuurder

Solliciteren

Gewoon doen.

Diane Hemstra

HR adviseur

Hoe nu verder

Jij solliciteert voor 3 maart
Je hoort op 6 maart het vervolg
In gesprek op 14 maart ('s middags)
Arbeidsvoorwaardengesprek op 19 maart 13.00 uur
Welkom bij Domijn!
6